27 November 2016

Weekend notes + ARIS + Unethical not to evolve + SI-units


ARIS
Close to how I think...
Video: See at 6.34.

----
Unethical not to evolve
Video: ... + Planetary-database


------

Fundamental building blocksPic. Current model and proposed. The fundamental 'should be' at the base, and then branch upwards.

Storheter som bara har storlek och dimension kallas skalära
De som dessutom har riktning kallas vektoriella eller vektorstorheter.
SI-enheter, Härledda SI-enheter
SI
Skalär storhet: storlek och dimension
Vektorstorhet: storlek, riktning och dimension
En vektorstorhets storlek är aldrig negativ.

Substansmängd (tidigare kallad ämnesmängd) är en grundstorhet, som anger ett antal av mer eller mindre reella partiklar eller kroppar. Jfr. substantiv.
Substansen består av elementära partiklar. Ex. Ampere är en ström av elektroner. Substansmängden elektroner kallas coloumb. 1 Ampere = 1 Coloumb per sekund.

Ljus
Fotoelektrisk effekt är ett fysikaliskt fenomen där elektroner slungas ut från ett ämne då det belyses medelektromagnetisk strålning av tillräckligt hög frekvens
Ljus (>viss frekvens) --> Elektronen slungas ut ur sin bana

3 fall:
  • Fotonens energi är mindre än utträdesarbetet: Elektronen får inte tillräckligt med energi för att slås ut från metallen.
  • Fotonens energi är lika med utträdesarbetet: Elektronen får nätt och jämnt energi till att slås ut, men inget kvar till rörelseenergi Ek.
  • Fotonens energi är större än utträdesarbetet: Elektronen slås ut och får en rörelseenergi Ek = hf - W0.

På följande grundenheter baseras alla andra enheter:
StorhetGrundenhetSymbol
Längdmeterm
Massakilogramkg
Tidsekunds
Elektrisk strömampereA
TemperaturkelvinK
Substansmängdmolmol
Ljusstyrkacandelacd
Ampere = Coulomb per sec
Temp = energy via radiation or material 
Mol is an amount of substance
----
The UniVerse
View1: Matter and Non-matter, M : nM, M = E/c^2 : nM= ... ?
View2: Energy and Non-energy, E : nE, E=Mc^2 : nM=... ?
View3: Distance & Time
A DiVine

----
Human BrainCells: 85,000,000,000, Each have ca7,000 relations (synapses)
C-Elegance: 300 x 300 --

Image result for formula connections
----
Form follows Function : Inspiration creates Transformation 

No comments: