08 January 2017

Weekend notes

Fair Agreements - they way friends think/feel

Two models: a) only what's promised* --> predictable,  b) only what's fair --> just

This would legitimate the develop a values (värdegrund) articulated/expressed like loyalty/care.
Mutual - solidarity - Commutative/Kommutativitet (x*y=y*x)

* Pacta sunt servanda - agreements must be kept
* ... - but only if they are built on a fair foundation (morally just)
---> "Fair agreements must be kept"

-------
Post: R is better then M
Top 10 machine learning algorithms - and their usage


-----
Yule tree: Key success/failure-factors to evolution


We're closer to robots than you think. 
Intelligence could be the product of a basic algorithm
 161201-brain formula graphic Source Augusta University
This algorithm is found in the Theory of Connectivity, a “relatively simple mathematical logic underlies our complex brain computations,” according to researcher and author Joe Tsien.

The theory describes how groups of similar neurons form a complexity of cliques to handle basic ideas or information. These groups cluster into functional connectivity motifs (FCM), which handles every possible combinations of ideas. Pic. Site
----

Infographics 2016

 Source: http://scholar.harvard.edu/baym/home
Tweenr: YouTube, GitHub

---

Ethical Esthetic: AxessTV serie


120319 | Konstlab | Elisabet Yanagisawa Avén from Atalante on Vimeo.

Japansk Estetisk Filisofi: konst design och filosofi,
Relationer mellan materia och abstraktion. Vad som händer innan det blir materia, först skapa händelser, på ytan. Begrepps-artikuleringar. Ytan, Ytlig, Framträda, Betraktas, Gest-estik. Fenomenologi inte tillräcklig, Det strukturella studiet (begreppen) kommer efter.
Rama in framträdandet skapar förutsättningar för fånga det.
Att beröra och bli berörd.

Rämnor - mellanrummet visar relationen, vad det kommer från.
Ma: inom musiken är mellanrummen - things to come.
Att abstrahera detta gör det begripligt.
Assemblange; the art of making things fit.

Spatio-Temporal
Att upptäcka mellanrummen eller mellan-tingen, det mellan-begreppsliga, som ett sätt att närma sig det-som-är genom att förstå det-som-inte-är, och att båda har en potential, till sin motsats.
Särskillt som minnets närhet, skapar en förväntan.

Begrepps-arkeologi: Hitta artefakter. Återupptäcka
Det namnlösa.

SlideShare
----

Everything Facebook knows about you
...that advertisers can use.


--
Fotografiska
To fight for something is also to fight against something.
However, we lack the vocabulary for those things; the categories to fight for/against.
Equal rights (is a vision) & equal resource (is a reality).
To share the benefit of your values, time, voice, resources with others (those most in need).
30% tax is 1/3 for the society. 2/3 for me and 1/3 for we.
----

Image result for Origin of the Elements in the Solar System

27 November 2016

Weekend notes + ARIS + Unethical not to evolve + SI-units


ARIS
Close to how I think...
Video: See at 6.34.

----
Unethical not to evolve
Video: ... + Planetary-database


------

Fundamental building blocksPic. Current model and proposed. The fundamental 'should be' at the base, and then branch upwards.

Storheter som bara har storlek och dimension kallas skalära
De som dessutom har riktning kallas vektoriella eller vektorstorheter.
SI-enheter, Härledda SI-enheter
SI
Skalär storhet: storlek och dimension
Vektorstorhet: storlek, riktning och dimension
En vektorstorhets storlek är aldrig negativ.

Substansmängd (tidigare kallad ämnesmängd) är en grundstorhet, som anger ett antal av mer eller mindre reella partiklar eller kroppar. Jfr. substantiv.
Substansen består av elementära partiklar. Ex. Ampere är en ström av elektroner. Substansmängden elektroner kallas coloumb. 1 Ampere = 1 Coloumb per sekund.

Ljus
Fotoelektrisk effekt är ett fysikaliskt fenomen där elektroner slungas ut från ett ämne då det belyses medelektromagnetisk strålning av tillräckligt hög frekvens
Ljus (>viss frekvens) --> Elektronen slungas ut ur sin bana

3 fall:
 • Fotonens energi är mindre än utträdesarbetet: Elektronen får inte tillräckligt med energi för att slås ut från metallen.
 • Fotonens energi är lika med utträdesarbetet: Elektronen får nätt och jämnt energi till att slås ut, men inget kvar till rörelseenergi Ek.
 • Fotonens energi är större än utträdesarbetet: Elektronen slås ut och får en rörelseenergi Ek = hf - W0.

På följande grundenheter baseras alla andra enheter:
StorhetGrundenhetSymbol
Längdmeterm
Massakilogramkg
Tidsekunds
Elektrisk strömampereA
TemperaturkelvinK
Substansmängdmolmol
Ljusstyrkacandelacd
Ampere = Coulomb per sec
Temp = energy via radiation or material 
Mol is an amount of substance
----
The UniVerse
View1: Matter and Non-matter, M : nM, M = E/c^2 : nM= ... ?
View2: Energy and Non-energy, E : nE, E=Mc^2 : nM=... ?
View3: Distance & Time
A DiVine

----
Human BrainCells: 85,000,000,000, Each have ca7,000 relations (synapses)
C-Elegance: 300 x 300 --

Image result for formula connections
----
Form follows Function : Inspiration creates Transformation 

20 November 2016

Holliday notes: Viable complexity + Google research


Stabilize the template, the information-carrier for the process:
But is it errors, or incremental developments.Deciphering information:
"This suggests that we are approaching human performance—but only on well-formed text. "
Google research blog


Ambiguity, can be handled by experience; of what's important.
---

Pastiche (Content, Style) =>
Content = Current Facts
Style = changes (errors/improvements) to evolve, towards a new complexity.
Image result for https://research.googleblog.com tables

---
Translation quality:


---
An organism consists of organs or functions - a living or recursive function.

Holiday notes: From Values to Behaviours & Result


Exempel processmodell kompletterad med styrning
Source: Astrakan; target steering is there but not resource limitations/rules

Wikipedia:
Enterprise architecture (EA) is "a well-defined practice for conducting enterprise analysis, design, planning, and implementation, using a holistic approach at all times, for the successful development and execution of strategy. Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes."[1]
Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectivenessefficiencyagility, and durability.[2]


Image result for process resurslagerPic. Process & Resource layer (Source)


----
Search for Data Tables


----
Google search: Värderingar

Swedish values
Norms:
In-dependent is right
* Government is Safety, Justice.
* Science is facts - Enlightenment - Honest
* Politics is values - Democracy/Liberalism - Right -- f.e. Equality is right
* Religion is fictitious
* Duty: Society, Environment, 

--
The Rationale = reasons backward
Purpose = reasons forward
---
IDI - Beteende analys
IDI-samtliga 16 profiler                A     B         C      D            ...
IDI-stilarnas konflikt/stress       Uppoffrar    Angriper               Uppoffrar      Angripe...
Profiler – karaktäristika       RELATOR                    MOTIVATOR   Motiveras av:   Samhö...

Compare with IDI
Image result for värderingar skolan

Politics
Image result for värderingar skolan


Image result for värderingar
Note: The water represents "the situation/context" - 

Related image

Related image

Image result for värderingar

Image result for värderingar
Related image

Image result for värderingar

Related imageRelated image

09 November 2016

Presidential forecast
Source: NyTimes

---

The Trump story... :-)

Image result for freytag's pyramid


--------
Values & Principles for an agile (efficient/effective) process:

Image result for method principles values

12 August 2016

Holiday notes2 - Grammar of graphics (ggplot2)

Grammar Of Graphics + Gestalt Principles

ggplot-3

Video: Grammar of Graphics separates. Picture: Gestalt principles


-------

Satsdelar

    1.   Event-verb-sentence

Picture: How to Decipher an Event-sentence

Predicate: the event (vad händer)
Subject: someone/something… = utförare/activator for the event
Direct/Accusative-object: the (verkans)-object (what/who) that is changed
Indirect/Dative-object: for who ? the beneficiary for the event = stakeholder

Adverbial = Event-attribute (preciserar verb, såsom adjektiv för substantiv)
a)   dimensions: when/where/how/why (why=the reason)
b)   measures: how much/many (measure-adv.)
c)   perception: how something is perceived; f.ex. beautiful, intensive (sätts-adv.)
+gradient: how much/little; very beautiful (grad-adv.)
d)   judgement: f.ex. maybe, surely, not, … (sats-adverbial)
e)   feeling/attitude: f.ex. unfortunately, jag kommer gärna, …

Link

Adverb express verb-properties. F.ex. he runs fast. run=verb, fast=adverb.
It answer a question of how. F.ex. how does he run? Fast.
Adjective (adnoun) express noun properties. F.ex. how is the apple?


Modality express a person’s judgement about an event; how sure a current/future state/event/will is.

    2.   State/tillstånds-verb-sentence
Predicate-filling
a)   Event-verb-sentence:
Mahler sings. Sentence ok.
b)   State/tillstånds-verb-sentence:
Mahler är (is)… här behövs predikats-fyllnad.
Han heter (is called)…      -  ‘’  - (subjekts-pf)
Lisa kallar honom…          -  ‘’  - (objekts-pf)
Picture: How to Decipher an Definition-sentence (link)


Predikats-fyllnad (=complement): Is/Is-Named----


----

Input --> Process --> Output
---
WordNet: organised by Meaning (or relation)
Image result for wordnet
Image result for wordnetNouns
 • hypernymsY is a hypernym of X if every X is a (kind of) Y
  (
  canine is a hypernym of dog)
 • hyponymsY is a hyponym of X if every Y is a (kind of) X
  (
  dog is a hyponym of canine)
 • coordinate termsY is a coordinate term of X if X and Y share a hypernym
  (
  wolf is a coordinate term of dog, and dog is a coordinate term of wolf)
 • meronymY is a meronym of X if Y is a part of X
  (
  window is a meronym of building)
 • holonymY is a holonym of X if X is a part of Y
  (
  building is a holonym of window)

Verbs
 • hypernym: the verb Y is a hypernym of the verb X if the activity X is a (kind of) Y
  (to perceive is an hypernym of to listen)
 • troponym: the verb Y is a troponym of the verb X if the activity Y is doing X in some manner
  (to lisp is a troponym of to talk)
 • entailment: the verb Y is entailed by X if by doing X you must be doing Y
  (to sleep is entailed by to snore)
 • coordinate terms: those verbs sharing a common hypernym
  (to lisp and to yell)

Adjectives specifies a none (object) via comparisons/contrastations or e-valuation.
Adverb specifies a verb (event) via an answer to how/when/where/what way questions.---
Social groups & Value-based words (Norsk Monitor, SlidePlayer):

Image result for norsk monitor

Image result for norsk monitor