06 February 2011

Försäkringskassan

Så mycket betalas ut av Försäkringskassan till andra länder. Vore intressant att ställa det i relation till hur mycket som betalas ut inom Sverige.

Källa: DN:Miljarder hamnar utomlands

No comments: