01 June 2008

Fredrik Härén - Del 1 & 2

Del 1
Sverige anses ofta ha en välutbildad befolkning. Men hur mycket vet vi egentligen om världens två största länder, Kina och Indien? I allmänhet inte så mycket. Det menar i alla fall Fredrik Härén.
Del 2
Mer av Fredrik Härén från Kunskapens dag. Bland annat om skillnaderna mellan oss i "developed countries" i väst och de nya ekonomierna i framförallt Asien, i "developing countries".More: TED spreading ideas

No comments: